Kim jesteśmy?

Jesteśmy zielonoświątkowym zborem, czyli społecznością chrześcijańską
o charakterze charyzmatycznym. Głosimy pełną ewangelię i wyznajemy,
że Pismo Święte jest podstawową normą naszej wiary i przewodnikiem
do życia zgodnego z wolą Bożą.

Wierzymy, że zbór jest częścią Kościoła powszechnego, którego głową i najwyższą władzą jest Jezus Chrystus.

Członkiem zboru, zgodnie z Pismem Świętym może zostać każdy, kto szczerze nawróci się do Boga, pokutuje ze swoich grzechów i wyzna je w modlitwie Panu Jezusowi, przyjmując wiarą odpuszczenie grzechów przez krew Jezusa.

Człowiek nawrócony odwraca się od grzechu, pozbywa się wszystkich nałogów i prowadzi życie uświęcone. Człowiek odrodzony zostaje włączony do Kościoła przyjmując chrzest wiary przez zanurzenie w wodzie na wzór pierwszych chrześcijan, wyznając Jezusa jako osobistego Zbawiciela.