Ofiary

Wszelkie ofiary prosimy kierować na poniższe konto:

71 8137 0009 0019 1724 2000 0010
Bank Spółdzielczy Żywiec
Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Żywcu
Żywiec 34-300 Skryt. Poczt. 90

W tytule przelewu prosimy wpisywać "Ofiara na kult religijny".