Historia

Historia

W 1988 roku rozpoczął w Żywcu pracę ewangelizacyjną Kościół Zielonoświątkowy. W dniu 2 kwietnia 1988 roku zarejestrowana została w Żywcu Placówka Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia” z Bielska-Białej, która przekształciła się w samodzielny zbór 6 grudnia 1990 roku. Duchowym opiekunem w początkowej fazie formowania się społeczności zielonoświątkowej w Żywcu był drugi pastor zboru w Bielsku-Białej. Członkowie zboru w Żywca uczestniczyli wtedy w porannym nabożeństwie w zborze w Bielsku-Białej, a popołudniu odbywało się nabożeństwo w Żywcu. Początkowo nabożeństwa odbywały się w prywatnym domu. Od 1989 roku zgromadzano się w wynajmowanym klubie na ulicy Jana 10. Później zbór na krótko spotykał się w klubie „Papiernik” przy ulicy Księdza Słonki, następnie w lokalu na ulicy Kościuszki 7, zaś od maja 1993 roku w klubie „Akwarium” na osiedlu 700-lecia. Od 2004 roku siedziba zboru znajduje się na alei Piłsudskiego 11.

Zbór żywiecki przeprowadził pierwszą dużą ewangelizację w 1988 roku polegającą na rozniesieniu do 6000 mieszkań broszur ewangelizacyjnych, na które listownie odpowiedziało około 60 osób. Od początku swojej działalności Kościół Zielonoświątkowy w Żywcu prowadzi katechizację dzieci. Od 1993 roku co roku jest podpisywane pomiędzy zborem a władzami miasta porozumienie o organizacji nauki religii dla dzieci. Pierwszy samodzielnie zorganizowany chrzest zborowy dla 7 katechumenów odbył się w 1997 roku na basenie w Węgierskiej Górce.

Zbór prowadził również ożywioną działalność kulturalną i oświatową poprzez organizowanie: Tygodnia Kultury Protestanckiej, koncertów muzyki chrześcijańskiej, ewangelizacji, wyświetlanie filmów o tematyce biblijnej, wygłaszanie prelekcji na temat patologii społecznych, oraz (w poprzednich latach) występy pantomimy, teatrzyku kukiełkowego, uliczne happeningi, i letnie półkolonie dla dzieci.