Cmentarz Żydowski

Po wykoszeniu trawy na kirkucie w Zabłociu, odsłoniły się macewy, których zwykle nie widać. Prawdziwym artyzmem możemy zachwycać się oglądając nagrobkowe płaskorzeźby. Ich symboliczne motywy wywodzą się
z zasad religii mojżeszowej i dawnej historii Żydów.

Na żywieckim cmentarzu możemy spotkać wyrzeźbiony symbol błogosławiących dłoni, które również wznoszono
w podobnym geście w synagodze, aby błogosławić wiernych. Taka płaskorzeźba oznacza grób kapłana, który pochodził z rodziny samego arcykapłana Aarona (brata Mojżesza). Zaś motyw lwa (zgodnie z biblijną symboliką) jest znakiem, że ktoś pochodził z pokolenia Judy. Natomiast korona oznacza znajomość Tory. Najczęściej spotykanym ornamentem na grobach tutejszych kobiet jest palma, bowiem według Psalmu 92,13 "Sprawiedliwy wyrośnie jak palma". Na każdej macewie jest 5 liter hebrajskich "TNCBH", co prawidłowo się tłumaczy: "Nich jego dusza będzie zawiązana w węzeł żywota wiecznego."

Daty pochówków umieszczone na prawie pięciuset ocalałych macewach świadczą, że cmentarz powstał w połowie XIX wieku i funkcjonował do czasu wybuchu II wojny światowej.