Ostatnio dodane: Do czytania

Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-11-01 Eugeniusz Gradek Jak wierzyć ?
Dziś ludzie często powiadają, że są wierzący. To praw­da, bo można wierzyć, że autobus przyjedzie na przystanek, że będzie można coś kupić itp.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-01-06 Eugeniusz Gradek Duchowość w judaizmie
Duchowość człowieka to jedna z najbardziej intymnych stron życia ludzkiego. Dlatego jest bardzo trudno pisać na ten temat. Doznania jakich w tej sferze można doświadczać są zwykle subiektywne. Można powiedzieć, że jest to zaglądanie do wnętrza człowieka i oglądanie tej najgłębszej i najbardziej skrywanej jego części. (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-08-07 Eugeniusz Gradek Kościół w Koryncie
Przed niemal dwudziestoma laty odwiedziłem Korynt. Właściwie było to jedno z pierwszy moich spotkań z miejscami które znałem z kart Biblii. Starożytne ruiny zrobiły na mnie ogromne wrażenie ponieważ miałem świadomość, że te kamienie pamiętają dawne czasy kiedy to ulicami miasta chodził apostoł Paweł, Tytus, Akwila, Pryscyla czy Tymoteusz. Zwiedzając zabytki zauważyłem wśród antycznych budowli tablicę, która upamiętnia miejsce przemówień św. Pawła. Miejsce to utkwiło głęboko w mojej pamięci, zaś listy do Koryntian stały się szczególnie bliskim przesłaniem.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-01-06 Eugeniusz Gradek Podwaliny wiary
Celem wiary chrześcijańskiej jest zbudowanie głębokiej więzi pomiędzy wierzącym człowiekiem a Bogiem. Podwaliną w budowie tej więzi jest poselstwo krzyża Chrystusowego.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-01-06 Eugeniusz Gradek Właściwe nastawienie
Kiedy przychodzimy do zboru, to zwykle mamy pragnienie przeżycia czegoś szczególnego. Najbardziej satysfakcjonowałoby nas jakieś wielkie duchowe uniesienie z Panem. Jesteśmy zainteresowani przeżywaniem cudownej Bożej obecności. Chcemy widzieć dowody działania mocy Bożej i brać pełnymi garściami błogosławieństwo od Pana. Jednym słowem oczekujemy wspaniałych doświadczeń duchowych.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-05-08 Eugeniusz Gradek Taniec w zborach
Ostatnio w gronie pastorów rozmawialiśmy o niepokojącym nas zjawisku zeświecczenia, które wkrada się do naszych zborów. Od starszych w wierze braci można było usłyszeć, że kiedyś o tych sprawach nie rozmawiano gdyż ich po prostu nie było. Można czasem odnieść wrażenie, że świat i jego podstępne zwyczaje mają większą siłę przebicia niż prawda Ewangelii.  (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-01-06 Eugeniusz Gradek Schizofrenik w kościele
W mojej pracy duszpasterskiej spotkałem się ze schizofrenią jakieś piętnaście lat temu.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-03-06 Eugeniusz Gradek Pytanie o sens życia
Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju? To również jest marnością. (Kazn. 2:22-23)   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-01-06 Eugeniusz Gradek Bezdzietność
Dzisiaj w Polsce szacuje się, że 25% młodych małżeństw ma problem z wydaniem na świat potomstwa. Co piąta para pozostaje, lub decyduje się być bez dzieci. Jak widać jest to dość duże środowisko i choćby z tego względu zasługuje na uwagę.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2014-01-06 Eugeniusz Gradek Czy Polska potrzebuje ewangelizacji?
Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Mk 8,38   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-10-03 Eugeniusz Gradek Czy zachowywać szabat ?
W I wieku gdy powstał kościół to zgromadzał wokół siebie wyznawców rekrutujących się głównie spośród Żydów. Później za sprawą Pawła kościół otworzył się na pogan. Wtedy zarysował się spór o wpływy pomiędzy obydwoma grupami. Ewangelia głoszona przez Pawła była wolna od zwyczajów i tradycji żydowskiej. Apostoł w sposób prosty i zrozumiały zwracała się do pogan akcentując łaskę i wiarę.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-11-01 Eugeniusz Gradek Prześladowania wśród pierwszych chrześcijan
Na początku I w. po Chr. religie po­gańskie znalazły się w kryzysie, który jeszcze bardziej się pogłębił w dwóch następnych wiekach. W tym okresie nastąpił ogólny upadek moralności i kultury, a wyznawane kulty nie zaspo­kajały wewnętrznych potrzeb ludzi. To­warzyszyło temu wszystkiemu silne po­czucie bezsilności. Ludziom nie wystar­czała już świadomość istnienia jakichś bóstw, chcieli nawiązać z nimi kontakt. Świat antyczny potrzebował odnowy moralnej.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-10-21 Eugeniusz Gradek Syn pocieszenia
    Sprzedał cały swój majątek na Cyprze i przybył do Jerozolimy. Pieniądze złożył u stóp apostołów. Był Żydem z pokole­nia Lewiego, nazwano go Synem Pocieszenia (Dz 4:16). Zachowywał się zgodnie z tym, jak się nazywał. Przynosił pomoc i pociechę swoim współbraciom. Jest ciekawą postacią wśród chrześcijan Pierwszego Kościoła przedstawionych na kartach Nowego Testamentu.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-06-04 Eugeniusz Gradek Szoa
    Hebrajskie słowo szoa oznacza ofiarę całopalną. W dzisiejszych czasach używa się tego słowa jako określenia zagłady narodu żydowskiego.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-08-02 Eugeniusz Gradek Czy dawać łapówki ?
Czy dawać łapówki ?   Przed tego typu "wyzwaniem" staje wielu obywateli naszego kraju udających się do instytucji państwowej albo społecznej.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-02-25 Eugeniusz Gradek Eutanazja
W 1990 roku w Holandii z eutanazji skorzystało 11800 osób. Znalazły się podobno pośród nich osoby, którym zrobiono śmiertelny zastrzyk bez ich zgody. Znany jest przypadek lekarza, który uśmiercił osobę nieuleczalnie chorą ponieważ zajmowała niepotrzebnie łóżko w szpitalu. Poprzez długie dokonywanie eutanazji lekarz wpada w rutynę i decyduje kogo zabić lub nie zabić. Wielu uważa, że jest to danie zbyt dużej władzy lekarzowi, który w majestacie prawa może zabijać a tym samym skazać na śmierć innego człowieka.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-02-25 Eugeniusz Gradek Boży porządek
Żyjemy w czasach, kiedy często mówi się o upadku autorytetów. Z drugiej zaś strony ludzie odczuwają ogromną potrzebę znalezienia instytucji, doktryny lub ludzi, cieszących się szczególną powagą moralną.   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-02-25 Eugeniusz Gradek Post
Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! ( Joel 2,12 )   (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-03-17 Eugeniusz Gradek Prawdziwie Pan zmartwychwstał
         Pewien kaznodzieja w poranek wielkanocny, zawarł całe swoje kazanie w jednym zdaniu -  po prostu krzyknął -" Pan zmartwychwstał!" (...)
czytaj całość» 
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu - Eugeniusz Gradek 2013-01-15 Eugeniusz Gradek Syn marnotrawny
Chodząc po Palestynie Jezus Chrystus spotykał różnych ludzi. Przychodzili do Niego grzesznicy: nieuczciwi poborcy podatków, zarozumiali uczeni w Piśmie i pyszni faryzeusze. Jedni po to, aby znaleźć ukojenie dla znękanych dusz, drudzy, aby usprawiedliwić siebie, a potępić innych. Widząc to, Jezus opowiedział im historię młodego człowieka, który roztrwonił majątek na rozwiązłe życie, a potem wrócił do Ojca, który bezwarunkowo mu przebaczył. (Łk 15,1-24) (...)
czytaj całość» 

 
12