Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Żywcu -

Leszek Strączekilość publikacji: 112

Mąż i ojciec dwóch synów. Absolwent Warszawskiego Seminarium Teologicznego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Starszy zboru w Żywcu i wykładowca w Seminarium Teologicznym w Ustroniu.

Do słuchania Dziedzictwo reformacji

2014-11-05 pobierz plik»

Do słuchania Drugi namiot Mojżesza

2014-10-29 pobierz plik»

Do słuchania Czy muszę wybierać

2014-10-15 pobierz plik»

Do słuchania Godny zaufania

2014-10-08 pobierz plik»

Do słuchania Wykaz przeżyć

2014-09-17 pobierz plik»

Do słuchania Ludzie którzy się nie wachają przed niczym

2014-09-03 pobierz plik»

Do słuchania Zaproszenie na niebezpieczną wyprawę

2014-08-27 pobierz plik»

Do słuchania Pokaż swoją wiarę

2014-08-20 pobierz plik»

Do słuchania Boża tajemnica

2014-08-10 pobierz plik»

Do słuchania Chcę

2014-08-06 pobierz plik»

  12345678910